YMCA-pruhledne

Křesťanské sdružení mladých lidí (Young Men´s Christian Association) je nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností a usiluje o plnohodnotný život mladých lidí.

YMCA funguje ve 119 zemích světa a má 58 milionů členů. Na našem území funguje s přestávkami již od roku 1921. V České republice má YMCA 25 poboček, které působí v 11 krajích.

Více o organizaci YMCA najdete zde: www.ymca.cz